Общи условия

Когато се регистрирате за услугата WinPrediction ( “Service”) или някои от услугите на WinPrediction. 
( “WinPrediction”), вие ( “Вие”, “Клиентът” или “Потребител”) са съгласни да се обвържете от следните срокове и условия ( “Условия за ползване”). 
WinPrediction си запазва правото да актуализира и променя условията за ползване на услугата, като публикува актуализации и промени в сайта WinPrediction. 
Съветваме ви да проверите условията за ползване за всички актуализации или промени, които могат да ви повлияят.

Условия за профила

-Трябва да сте на 18 или повече години, за да използвате тази услуга.
-Трябва да сте осигурили пълното си юридическо име, валиден имейл адрес, както и всяка друга информация, необходима, за да завършите процеса на регистрация.
-Вие сте отговорни за защитата на паролата си. WinPrediction не може и няма да носи отговорност за всяка загуба или щета от вашата невъзможност да се поддържа сигурността на вашия акаунт и парола.
-Вие не можете да използвате услугата WinPrediction за незаконна или неразрешена цел, нито използването на услугата, в нарушение на действащото законодателство на Република България, както и чуждо законодателство, което се прилага спрямо вас(включително, но не само законите за авторските права).
-Не е позволено да се споделя или възпроизвежда закупена информация с никого.
-При нарушение на някое от условията на профила, по усмотрение на WinPrediction ще доведе до незабавно прекратяване на вашите услуги.

Общи условия

-Преди да станете член на WinPrediction и да заплатите своя абонамент, задължително се запознайте с общите ни условия. Счита се, че всеки член на WinPrediction е запознат с общите ни условия и ги е приел.

– Уебсайтът притежава правата или има изключителното право върху текстовете и останалата информация, публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на оторизиран представител на уебсайта или съответния носител на авторското право, и след плащане на поисканото обезщетение.
– Абонаменти на потребители, които предоставят информацията от абонаментната част на трети лица или я правят обществено достояние без съгласието на уебсайта, ще бъдат прекратявани без предупреждение, като уебсайтът си запазва правото да не връща заплатени абонаментни такси.
– Плащането на цената на услугата не е залагане по смисъла на закона за хазарта.
– Предоставянето на услугата няма за цел да бъде подбужда който и да е потребител към залагания върху резултати от футболни мачове или участие в каквито и да е били хазартни игри.
–  Уебсайтът не носи никаква отговорност за верността на прогнозата.
–  Уебсайтът си запазва правото да преустанови достъпа до услугата на потребители, които са нарушили правилата и условията за ползването ѝ. Това право може да се упражни без предупреждение.
– Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):
– предоставяне на услугата;
– статистически цели;
– Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
– Уебсайтът има право да използва посочените от потребителите лични данни само и единствено за целите, предвидени в закона и условията за ползване на сайта.
– Ползването на услугите на сайта се извършва чрез доброволна регистрация. С попълването и се смята, че потребителите са изразили съгласие за обработка на предоставените лични данни. При посочването на погрешни лични данни уебсайтът си запазва правото да отказва или прекратява абонамент, без да е задължен като страна, да изплаща обратно сумата по абонамента.
– Уебсайтът си запазва правото да променя, добавя и премахва допълнителни правила по всяко време и като следствие от собствено решение без да уведомява предварително абонатите.  
Продължаването на абонамента се приема като съгласие с промяната в правилата. За несъгласие с промяната на правилата потребители са длъжни да уведомят в седем дневен срок и писмена форма на посочения в съобщението имейл на уебсайта. 
В противен случай новите общи условия се смятат за приети автоматично.
– Всяка информация, публикувана от WinPrediction е само за информационни и развлекателни цели.
– WinPrediction не носи отговорност за всяка загуба или щета за клиента, пряко или непряко, в резултат на използване на тази информация за хазарт или залагания.
-WinPrediction не гарантира, че услугата ще бъде непрекъснато, навременно, сигурна или без грешки.
– Въпроси относно условията за ползване трябва да се изпращат на имейл адрес – winprediction.com@gmail.com.

Заплащането на таксите

-Преди клиентът да е таксуван, той трябва да се е съгласил с нашита правила и условия за позлване. 
-Можете да прекратите абонамента си по всяко време, като се свържете с нас, обаче, WinPrediction.com не предлага възстановяване направени плащания.
-Вашият достъп до услугата ще бъде деактивирана без предизвестие за неплащане на дължима сума в рамките на един (1) календарни дни от датата на падежа.

Анулиране и прекратяване:

-Можете да закриете профила си по всяко време, на електронната поща winprediction.com@gmail.com
-Ние си запазваме правото да променяме или да прекратим услугата WinPrediction по някаква причина, без предизвестие по всяко време.

Контакти:

Потребителите могат да изпратят имейл на следния адрес: winprediction.com@gmail.com, ако имате някакви въпроси или изисквате информация за състоянието на регистрацията си. WinPrediction се задължава да отговори на тези въпроси или искания за информация възможно най-скоро.

Декларация за поверителност

Ние събираме имейл адресите на тези, които общуват с нас чрез електронна поща- форма за контакт.
Информацията, която събираме се използва за подобряване на съдържанието на нашите уеб страници и качеството на нашата услуга, и не се споделя с/или продадени на други организации за търговски цели, освен за да осигурят продукти или услуги, които сте поискали, когато имаме разрешение, или при следните обстоятелства:
Необходимо е да се споделя информация с цел да разследва, да се предотврати или да предприеме действия във връзка с незаконни дейности – съмнение за измама, ситуации, свързани с потенциалните заплахи за физическата безопасност на всяко лице, нарушения на условия за ползване на конкретното приложение, или както се изисква друго от закон.
Ние прехвърляме информация за вас, ако WinPrediction е придобит от или се слива с друга компания. В този случай, WinPrediction ще ви уведомяват, преди информацията за вас да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

Събиране на информация и използването:

Когато се регистрирате, за всеки WinPrediction продукт, ние изискваме информация като вашето име, имейл адрес.
WinPrediction събира информация за следните общи цели: продукти и услуги, идентификация и автентификация, за подобряване на услугите, контактни, и научните изследвания. WinPrediction не споделя вашата лична информация с трети страни, освен ако изрично е одобрена от вас.

Използване на бисквитки:

Бисквитката е малко количество данни, което често включва анонимен уникален идентификатор, който се изпраща на вашия браузър от компютрите на уеб сайта и се съхраняват на твърдия диск на компютъра ви.
Ние използваме бисквитки, за да запишем текущата информация за сесията, но не изискваме постоянни бисквитки.

WinPrediction използва трети страни доставчици и хостинг партньори за осигуряване на необходимия хардуер, софтуер, мрежи, съхранение, и свързаните с тях технологии, необходими за стартиране на нашите услуги. Въпреки че WinPrediction притежава кода, бази данни, както и всички права на заявленията за WinPrediction, вие запазвате всички права на вашите данни.

Рзкриване:

WinPrediction могат да разкриват лична информация при специални обстоятелства, като например да се съобразят с призовки или когато вашите действия, които нарушават условията за ползване на някой от нашите приложения.

Промени:

WinPrediction може периодично да актуализира тази политика. Ще ви уведоми за значителни промени в начина, по който се отнасяме към лична информация чрез изпращане на съобщение до основния имейл адреса, посочен в вашите WinPrediction обслужват титуляра на сметката първична сметка или чрез поставяне на съобщение на видно място в нашия сайт. Можете да си запазят правото на достъп, изменение, поправя или заличава вашата лична информация, когато тя е неточна, по всяко време. За да направите това, моля свържете се с winprediction.com@gmail.com .

ПОВЕРИТЕЛНОСТ жалби от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГРАЖДАНИТЕ

Граждани на Европейския съюз (ЕС) със запитвания или оплаквания относно тази политика на поверителност трябва първо да се свържат с нас на имейл: winprediction.com@gmail.com .

Въпроси:

Всякакви въпроси относно тази декларация за поверителност, следва да бъдат адресирани до winprediction.com@gmail.com .

Опровержение

Данните и информацията се предоставя само за информационни цели и не е предназначена за други търговски или нетърговски цели. Нито ние, нито който и да е от нашите регистрирани типстъри, не носи отговорност за каквито и да било грешки или забавяния в съдържанието, за каквито и да било действия, предприети в разчита на него. С достъпа до сайта, потребителят не е съгласен да разпространявате информацията, намираща се в него. 
Ние не носим отговорност за щети или разходи от всякакъв вид, произтичащи от или свързани по някакъв начин с нашите услуги. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕБРЕЖНОСТ, не се носи отговорност за преки или непреки, случайни или последващи щети, които са резултат от използването на или НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА WinPrediction.com или материалите, или ФУНКЦИИ ПО такива сайтове, дори ако сме били ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Приложимото право не може да позволи на ИЗКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НАШАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО) не може да надвишава сумата, платена от вас, ако има такива, за достъп до WinPrediction.com .Опровержението е обект на промяна без предизвестие и по преценка на WinPrediction.com